Đầu Bắn Tôn

Liên hệ: 0901.373.439

Tên sản phẩm: Đầu bắn tôn.

Ứng dụng của sản phẩm: xít chặt vit, bu lông cố định mái tôn

Xưởng sản xuất, hỗ trợ lắp đặt, thi công và giao hàng: Công ty TNHH Cách Nhiệt Chống Nóng An Tâm

Dự Toán chi phí
Liên hệ