Vít Bắn Tôn

58.500

Tên sản phẩm: Vít bắn tôn

Ứng dụng của sản phẩm: tiếp xúc bám dính, neo trên nhiều chất liệu, bề mặt

Xưởng sản xuất, hỗ trợ lắp đặt, thi công và giao hàng: Công ty TNHH Cách Nhiệt Chống Nóng An Tâm

Dự Toán chi phí
Liên hệ