Tắc kê nhựa

Liên hệ: 0901.373.439

Tên sản phẩm: Tắc kê nhựa, tacke nhựa

Ứng dụng của sản phẩm: Cố định vật trên nhiều bề mặt chất liệu khác nhau

Xưởng sản xuất, hỗ trợ lắp đặt, thi công và giao hàng: Công ty TNHH Cách Nhiệt Chống Nóng An Tâm

Dự Toán chi phí
Liên hệ