Vít Dù

Liên hệ: 0901.373.439

Tên sản phẩm: Vít dù

Ứng dụng của sản phẩm: dùng để cố định trên nhiều bề mặt

Xưởng sản xuất, hỗ trợ lắp đặt, thi công và giao hàng: Công ty TNHH Cách Nhiệt Chống Nóng An Tâm

Dự Toán chi phí
Liên hệ