Tấm Chắn Nước

Liên hệ: 0901.373.439

Tên sản phẩm: Tấm ngắt nước

Ứng dung của sản phẩm: trát các mép ban công, lanh tô, ô văng tạo gờ móc nước / gờ cắt nước

Hỗ trợ lắp đặt, thi công và giao hàng: Công ty TNHH Cách Nhiệt Chống Nóng An Tâm

Dự Toán chi phí
Liên hệ