Tôn Úp Nóc Mái Tôn

49.000

Tên sản phẩm: Tôn Úp Nóc

Ứng dung của sản phẩm:  lợp phần mái nhà chỗ tiếp giáp giữa hai mặt tôn, khắc phục tình trạng dột nước,..,

Hỗ trợ lắp đặt, thi công và giao hàng: Công ty TNHH Cách Nhiệt Chống Nóng An Tâm

Dự Toán chi phí
Liên hệ