Bông Khoáng Rockwool

Liên hệ: 0901.373.439

Hệ số dẫn nhiệt thấp chỉ nhỏ hơn 0,045 m.oK/W

Sản phẩm không gây độc hại cho con người và môi trường thiên nhiên

Rockwool không thấm nước, không ẩm mốc và không mùi.

Dự Toán chi phí
Liên hệ